Bir Dijital Krizde Z Kuşağı ve Milenyal Etkileşimi (Corona ve Sosyal Medya)

By Özlem
31 Ağustos 2022
5 min read

SOSYAL MEDYA VE COVİD-19

Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışından tam bir yıl sonra hastalığın nasıl yayıldığı hakkında bilgi veriyor. Gerek sosyal medya gerekse diğer dijital platformlarda yer alan yanlış bilgilendirme, virüsün kendisi kadar küresel halk sağlığı için de bir tehdit oluşturuyor.

WHO’nun (DSÖ) yaptığı bu uluslararası çalışma, Z Kuşağı ve milenyallerin paındemideki yerlerini araştırıyor. Pandeminin sonraki aşamasına geçildiğinde, sağlık kuruluşlarına, hükümetlere, medyaya, işletmelere, eğitim kurumlarına ve diğer sağlıkla ilgili iletişim kanalları süreçte yer aldı.

Bilgi Kaynakları

Covid-19 haber ve bilgileri için ilk nereye gittikleri sorulduğunda, %43.6’sı ankete katılanlar genel olarak ulusal gazeteler, TV ve radyo; %36.2’si öyle diyor aktif olarak arama sitelerinde arama yapıyor ve %35,2’si uluslararası haber medyasını seçiyor.

Geleneksel medyanın sosyal medya içeriği (%34,2) sosyal medya içeriği kadar popülerdir. DSÖ’den medya içeriği (%31,5). Bu “çok kaynaklı” ortam aynı zamanda sağlık ve bilim uzmanlarını (%28.8) ve devlet kaynaklarını (%28.3) içerir.

 

Kişisel etkileşim daha düşük sırada, %22.4’ü COVID-19 bilgisi alıyor önce aileden, %19.8’i arkadaşlardan ve %16,1’i arkadaşlarının sosyal medyası aracılığıyla içerik.

Türkiye’de bilim ve sağlık uzmanlarının sosyal medya içerikleri ilk sırada yer alıyor. COVID-19 bilgi kaynağı, Rusya’da ise en popüler seçim arama siteleri, ardından aile ve arkadaşlarla etkileşim.

İçerikler

Sosyal medyada hangi COVID-19 bilgilerini (varsa) büyük olasılıkla yayınladıkları sorulduğunda, ankete katılanların %43,9’u “bilimsel” içerik diyor – en iyi seçenek

hem erkek hem de kadın katılımcılar için. Bunlar(%36,7) “kendisiyle ilgili” olduğunu düşünüyor. “ilgili” içerik (%28,5). İçinde ayrıca, %28,3’ü büyük olasılıkla bir makale içeren içeriği paylaştıklarını söylüyor, ardından video (%24,1), resim (%23,0), anlatı içeren gönderiler geliyor (%20.8), duygusal tepki oluşturan (%18.2) ve esprili içerikler (%18.1)

 

 

 

Yalan Haber Farkındalığı

Ankete katılanların yarısından fazlası (%59,1) “çok farkında” olduklarını belirtiyor.COVID-19’u çevreleyen “sahte haberler” ve %33.4’lük bir kesim “biraz farkında”. Bu yalan haberleri paylaşma farkındalığında ise, %40,8’i her zaman emin olduklarını söylüyor. İçeriği sosyal medyada yayınlamadan önce %36.6’sı ise doğru olduğunu söylüyor yani “çoğu zaman”. Üçte birinden biraz fazlası (%37,5) paylaştığını itiraf ediyor sosyal medyada daha sonra buldukları içerik yanlıştı. Bunların %87,1’i daha sonra içeriği düzelttiklerini veya sildiği söyledi.

 

Katılımcıların yaklaşık üçte biri (%35,1) yanlışla karşılaştıklarında içeriği görmezden gelirken, %24,4’ü içeriği bildiriyor ve %19,3’ü hakkında yorum yapıyor. Sadece %8,7’si onu paylaşan hesabı takip etmeyi bırakıyor.

Hastalanmanın ötesindeki endişe

 

Genel olarak, arkadaşların ve aile üyelerinin COVID-19’a yakalanma riski, Ankete katılanların en büyük endişesi (%55,5), bunu yakından takip eden ekonomi çöküyor (%53,8). Aslında, çökmekte olan bir ekonomi, ankete katılanların en büyük endişesidir. Avustralya, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Endonezya, İtalya, Fas, Nijerya, Peru, Güney Afrika, İspanya ve Türkiye.

 

İstihdamla ilgili endişeler ekonomik kaygılarla iç içe belirsizlik (genel olarak %39,8 ve Hindistan’daki en büyük endişe) ve finansal kısıtlamalar (%39.7). Ankete katılanlar ayrıca sosyal çevreyi çevreleyen endişeleri de belirttiler. arkadaşları ve aileyi ziyaret edememek de dahil olmak üzere COVID-19’un etkileri (%38,2), yaşam tarzında önemli değişiklikler (% 33.7) ve sosyal çevreleriyle teması kaybetme topluluk (%22.5). Ruh sağlığı ile ilgili endişeler (%33,4), erişim sağlık hizmetleri (%31,1) ve eğitime erişim (%27,0) de artırıldı.

 

Aşılara artan ilgi

Aşılara ilgi, COVID-19 arasında üçüncü sıradan en üst sıralara sıçradı Pandeminin başlangıcından bu yana ilgili konular. Anket, Z kuşağının ve Y kuşağının %55,0’ının şu konularla ilgilendiğini gösteriyor. Şimdi bir COVID-19 aşısı ile ilgili bilgi, başlangıçtaki %45,6’ya karşılık ve %41.9’u DSÖ’nün sosyal medya içeriğinin ilk olacağını söyledi.

 

Resmi olmayan çok fazla bilgi

Gen Z ve Millennials’ın yarısından fazlası (%58,3) güçlü veya bir şekilde, dışarıdaki bilgi miktarına boğuldukları konusunda hemfikirdirler. Ama %52’si COVID-19 hakkında bilgi almayı bıraktı. %59,3 medyanın her şeyi anlatmadığın, %57,1 de hükümetlerin pandemiyle ilgili şeffaf olmadıklarını düşünüyor. Bununla birlikte, %56,9’u gelecek için iyimser hissediyor, yaklaşık aynı oranda aşı ile her şeyin normale döneceğini söyledi.

 

Kaynak: DSÖ-2021

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir